LogoWethink2gether
face the future Bemiddelaar/mediator
WeThink2Gether
Deerlijksestraat 4 Bus 11
8500 Kortrijk - Belgie
info@wethink2gether.com
Tel: +32-494/500.234

Is bemiddeling iets voor u:

Heeft u een conflict met een klant, leverancier, distributeur, koper, verkoper, huurder, verhuurder, aannemer, architect,  familie, nalatenschappen… en wilt u een rechtszaak vermijden?
U heeft geen behoefte aan aanslepende procedures, niet budgetteerbare kosten, slapeloze nachten, exponentieel groeiende frustraties,…..om niet te spreken van de onzekere uitspraak?
Anderzijds loopt de communicatie met de andere partij stroef of zit ze vast?

Dan is bemiddeling, mediation vermoedelijk iets voor u of uw bedrijf.

WeThink2Gether helpt via bemiddeling, mediation, op een professionele en positieve manier, volgens het Harvard model (met een West Vlaams sausje) de verschillende partijen terug aan tafel te brengen om tot een duurzame oplossing te komen waar alle partijen zich kunnen in vinden.Principes van de partijen:
Vrijwillig
Vertrouwelijk
Betrokkenheid

Optionele extra deelnemers:
Deskundigen
Derden
Juristen/advocaten: aan te raden

De bemiddelaar/mediator:
Neutraal
Onpartijdig
Vertrouwelijk
Onafhankelijk


Meerwaarde, win-win, added value:

Samen op zoek naar een oplossing, win-win, meerwaarde, added value.
De bemiddelingsprocedure is vertrouwelijk en vrijwillig waarbij WeThink2Gether bemiddelt, helpt, faciliteert, op een wijze om tot een neutrale en onpartijdigeduurzame, creatieve, win-win oplossing te komen.
Hierbij wordt er rekening gehouden met de verschillende belangen en behoeftes van iedereen en die tot doel heeft de relatie in stand te houden, of in ieder geval niet te verslechteren, en als het nog even kan een meerwaarde te creŽren.

Verschil tussen een erkende en een niet-erkende bemiddelaar

De erkende bemiddelaar moet voldoen aan een aantal strenge voorwaarden die zijn kwaliteit waarborgen om erkend te worden de door de Federale Bemiddelingscommissie.
Een bemiddeling, mediation via een erkend bemiddelaar schorst de verjaring op. M.a.w. dit stopt de verjaringstermijn gedurende de bemiddeling. Enkel een bemiddelingsakkoord dat wordt afgesloten tussen de partijen tijdens een bemiddeling met een erkend bemiddelaar, kan gehomologeerd worden door de rechtbank en heeft bijgevolg de kracht van een vonnis. Enkel een erkende bemiddelaar kan optreden bij gerechtelijke bemiddeling. De wet kent ťťn uitzondering toe op deze regel, namelijk wanneer de partijen kunnen bewijzen dat geen enkele erkende bemiddelaar met de nodige competenties voor de bemiddeling beschikbaar is en dat de door de partijen voorgestelde bemiddelaar voldoet aan de voorwaarden waaraan een erkend bemiddelaar moet voldoen.Bemiddeling versus rechtbank:
Tien keer sneller!
525 : dit is het gemiddeld aantal dagen die nodig zijn om een vonnis van een rechtbank te krijgen voor een conflict van 200.000€
45 : in slechts 45 dagen bereikt u een slim compromis voor eenzelfde conflict door bemiddeling

bron: bmedion.eu

WeThink2Gether
Deerlijksestraat 4 Bus 11
8500 Kortrijk - Belgie

Email: info@wethink2gether.com
Tel: +32-494/500.234Samengevat voor de zoekrobotten:

Bij bemiddelen komt het er op neer om de neuzen in dezelfde richting te krijgen om samen tot een gezamenlijke oplossing te komen; en als echte West-Vlaming waarom niet tezelfdertijd op zoek naar meer waarde voor alle partijen?! Een conflict beŽindigen op een correcte, evenwichtige manier kan de start zijn van een rendabele vruchtbare doorstart/samenwerking. Maak van een negatief iets een positief iets, ga naar een win-win situatie.

* Wat is een bemiddeling, mediation: Bemiddeling is een alternatieve geschiloplossing (ADR alternative dispute resolution), buiten de rechtbank. De verschillende partijen komen zelf tot een oplossing met centraal hun belangen.

* Een bemiddeling, mediation via een erkend bemiddelaar schorst de verjaring op. M.a.w. dit stopt de verjaringstermijn gedurende de bemiddeling. Enkel een bemiddelingsakkoord dat wordt afgesloten tussen de partijen tijdens een bemiddeling met een erkend bemiddelaar, kan gehomologeerd worden door de rechtbank en heeft bijgevolg de kracht van een vonnis.

* Een bemiddeling, mediation is goedkoper en veel sneller dan een rechtszaak.

* Heb je bij een bemiddeling, mediation nog een advocaat nodig? Ja!!! Hij helpt u bij de essentiŽle voorbereiding van de bemiddeling (bemiddeling is een vorm onderhandelen). Hij adviseert proactief tijdens het bemiddelingstraject. Hij helpt het bemiddelingsakkoord mee opstellen.

* Hoe is de bemiddelaar, mediator: De bemiddelaar is neutraal, onpartijdig, vertrouwelijk, onafhankelijk maw hij is geen priester, geen advocaat noch rechter maar wel iemand die de partijen helpt zodat ze zelf tot de beste en duurzame oplossing komen. De bemiddelaar is eveneens gebonden aan het beroepsgeheim.

* Principes van de partijen: vrijwillig (iedereen kan stoppen gedurende het bemiddelingstraject en op eender welk moment), vertrouwelijk (voor alle betrokkenen, geconsulteerden,...), betrokken (de wil om een oplossing te zoeken) .

WETHINK2GETHER
Bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, gevestigd te Kortrijk
Deerlijksestraat 4 Bus 11
8500 Kortrijk - Belgie

Email: info@wethink2gether.com
Tel: +32-494/500.234