Logo WeThink2Gether
face the future Bemiddelaar / Mediator
WeThink2Gether
Deerlijksestraat 4 Bus 11
8500 Kortrijk - Belgie
info@wethink2gether.com
Tel: +32-494/500.234

BLOG

- Is het verstandig een bemiddelaar in te schakelen ipv naar de rechtbank te stappen?

Natuurlijk, als jullie als ondernemers er voor kiezen om ‘samen’ tot een overeenkomst te komen ipv te strijden voor een onzekere uitspraak eb voor termijn waarvan je het beging weet maar niet het einde. Immers in elk gevecht is er soms een winnaar (in het beste geval) en minstens ťťn verliezer (dat zeker!). Daarentegen met een bemiddeling kan het conflict worden opgelost, behoudt of verstevigd men de zakelijke relatie, is sneller en veel goedkoper. Blaas uw handelsrelatie niet op, maar blaas er nieuw leven in met een bemiddeling (en best met een bemiddelaar die zelf uit de zakenwereld komt)!!!!

Wout Van Elslande: Bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, gevestigd te Kortrijk

- Proefproject bemiddeling voor rechtbank van koophandel

Minister Geens formuleert op zijn website: “Ik wil meer ruimte scheppen voor de regeling van het geschil buiten de rechtbank, waarbij advocaten na een dagvaarding toch een compromis voorleggen aan de magistraat. De Justitie moet conflicten helpen op te lossen. Ik wil dat de rechter probeert de partijen naar een bemiddeling te leiden”.  

De minister start het proefproject voor de rechtbanken van koophandel. Geen toevallige of ondoordachte keuze aangezien dit de rechtbank is waar bemiddeling quasi nog een wereldvreemd begrip is. Inzake familiale zaken wordt het bemiddelen sinds 1 september 2014 meer gepromoot. Rechters verwijzen sneller/meer dossiers naar erkende bemiddelaars, uiteraard enkel als beide partijen hiermee instemmen (Principes van de partijen: Vrijwillig, Vertrouwelijk, Betrokkenheid).Er is eveneens de kamer voor minnelijke schikking, de bemiddelingskamer.

Wout Van Elslande: Bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, gevestigd te Kortrijk

- Verschil tussen een erkende en een niet-erkende bemiddelaar

De erkende bemiddelaar moet voldoen aan een aantal strenge voorwaarden die zijn kwaliteit waarborgen om erkend te worden de door de Federale Bemiddelingscommissie.

Een bemiddeling, mediation via een erkend bemiddelaar schorst de verjaring op. M.a.w. dit stopt de verjaringstermijn gedurende de bemiddeling. Enkel een bemiddelingsakkoord dat wordt afgesloten tussen de partijen tijdens een bemiddeling met een erkend bemiddelaar, kan gehomologeerd worden door de rechtbank en heeft bijgevolg de kracht van een vonnis.
Enkel een erkende bemiddelaar kan optreden bij gerechtelijke bemiddeling. De wet kent ťťn uitzondering toe op deze regel, namelijk wanneer de partijen kunnen bewijzen dat geen enkele erkende bemiddelaar met de nodige competenties voor de bemiddeling beschikbaar is en dat de door de partijen voorgestelde bemiddelaar voldoet aan de voorwaarden waaraan een erkend bemiddelaar moet voldoen.

ERKEND Bemiddelaar / Mediator

•  Homologatie van de overeenkomst via de bemiddelaar mogelijk
•  Schorst verjaring op
•  Deontologisch toezicht
•  Gerechtelijke bemiddeling mogelijk
•  Waarborgen inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid
•  Kwaliteitscriteria
•  Ervaring
•  Verplichte permanente bijscholing

NIET-ERKEND Bemiddelaar / Mediator

•  Geen homologatievezoek door de bemiddelaar mogelijk
•  Geen opschorting van de verjaringstermijn
•  Geen deontologisch toezicht op het correcte verloop van de bemiddeling : geen klacht bij misbruiken
•  Geen gegarandeerde onpartijdigheid of onafhankelijkheid
•  Geen kwaliteitscriteria
•  Geen garantie ivm voldoende ervaring en/of opleiding
•  Geen gegarandeerde permanente bijscholing
•  Geen gerechtelijke bemiddeling mogelijk
•  Stel u de vraag: Waarom heeft de bemiddelaar geen erkenning?
    
Wout Van Elslande: Bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, gevestigd te Kortrijk

- Bemiddeling versus rechtbank

Tien keer sneller!
525 : dit is het gemiddeld aantal dagen die nodig zijn om een vonnis van een rechtbank te krijgen voor een conflict van 200.000€
45 : in slechts 45 dagen bereikt u een slim compromis voor eenzelfde conflict door bemiddeling

bron: www.bmediation.eu

Wout Van Elslande: Bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, gevestigd te Kortrijk
- Humor

The Use of Humour is a Core Mediator Strength. One of the core strengths of a mediator is to have a sense of humour and the ability to use humour appropriately to lighten the tone or refocus people away from a slide into some very unhelpful place. It is a skill that parties appreciate but it is not necessarily one that they think of when they look to appoint a mediator. Humour is a risky thing, as stand-up comics will attest. You definitely have to be confident that you have built enough rapport and trust before there can be a good chance of successful deployment. Your sense of humour can’t be a surprise either. So if you do use humour then you need to make sure that it is part of the person you bring into the room.
Wout Van Elslande: Bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, gevestigd te Kortrijk

Humor in mediation
- Emoties

Vaak gaat een geschil, conflict in meerdere of mindere mate gepaard met emoties. Het is goed om te weten welke emoties er spelen, al was het maar omdat onuitgesproken wrevel de daadkracht van de deelnemers kan blokkeren. In die zin spelen emoties dus bij bemiddeling, mediation een rol maar verder doen we er niets mee: bemiddeling, mediation is geen therapie en ik ben geen therapeut.
Niet je persoon, maar jullie conflict wordt ontleed.
Wout Van Elslande: Bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, gevestigd te Kortrijk

- Zelfbeschikking bij bemiddeling

Een belangrijk uitgangspunt van bemiddeling / mediation is zelfbeschikking. Zo kun je de bemiddeling / mediation altijd afbreken en ben je zelf verantwoordelijk voor het resultaat. Een zelfgekozen oplossing blijkt in de praktijk beter nageleefd ťn beter beoordeeld te worden dan een door de rechter opgelegde oplossing. Door het toepassen van verschillende technieken coached Wout Van Elslande jullie door de verschillende fases van het proces heen naar jullie eigen oplossing.
Wout Van Elslande: Bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, gevestigd te Kortrijk

- ADR Alternative Dispute Resolution

Mediation is een oplossingsgerichte methode van conflicthantering ontwikkeld als alternatief voor procederen(ADR alternative dispute resolution) en  werkt ook buiten een juridische context. De mediator ondersteunt als neutrale, onpartijdig en onafhankelijk gesprekspartner de betrokken partijen bij het ombuigen van de escalerende mechanismen van het conflict naar een productievere constructievere interactie.
Mediation is geen therapie. Niet jullie persoon maar het conflict, belang, dat jullie opgelost willen zien wordt onder de loep gelegd.
Wout Van Elslande: Bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, gevestigd te Kortrijk

- Mediation

Mediation is een ander woord voor bemiddeling. Twee partijen gaan met hun geschil samen naar ťťn bemiddelaar/mediator, die hen op onpartijdige wijze bijstaat, faciliteert in de beslechting van het geschil. Bij mediation / bemiddeling houdt de mediator / bemiddelaar de belangen van beide partijen in het oog. EssentiŽle kenmerken van mediation zijn vrijwilligheid, vertrouwelijk, commiment van de partijen en geheimhouding, onafhankelijkheid en neutraliteit van de bemiddelaar / mediator.
Wout Van Elslande: Bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, gevestigd te Kortrijk

- Principes van de partijen

*
Vrijwillig: iedereen kan stoppen gedurende het bemiddelingstraject en dat op eender welk moment
* Vertrouwelijk: niet enkel voor de aanwezigen maar eveneens voor alle betrokkenen, geconsulteerden,...
* Betrokken, commitment: de wil om een oplossing te zoeken
Wout Van Elslande: Bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, gevestigd te Kortrijk

- Rol van de bemiddelaar / mediator

* Neutraal
* Onpartijdig
* Vertrouwelijk
* Onafhankelijk

De bemiddelaar/mediator begeleidt, faciliteert, de partijen doorheen het bemiddelingstraject. Hij helpt de partijen tot de best mogelijke duurzame oplossing te komen. Maw de bemiddelaar/mediator is geen priester, geen advocaat noch rechter maar wel iemand die de partijen helpt zodat ze zelf tot de beste en duurzame oplossing komen. De bemiddelaar is eveneens gebonden aan het beroepsgeheim.
Wout Van Elslande: Bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, gevestigd te Kortrijk

- Rol van de advocaten bij een bemiddeling

Heb je bij een bemiddeling, mediation nog een advocaat nodig? Ja!!!
De advocaat begeleidt in eerste instantie zijn cliŽnt bij de voorbereiding van de bemiddeling. In het kader van een bemiddeling moet immers onderhandeld worden. Een goede voorbereiding is essentieel om tot een goed akkoord te kunnen komen waar iedereen zich kan in vinden en mogelijks zelfs een meerwaarde te creŽren.
De advocaat maakt samen met de cliŽnt een SWOT-analyse van het dossier (sterktes-zwaktes-opportuniteiten-gevaren), waarbij de belangen van de cliŽnt centraal staan.
De advocaat staat zijn cliŽnt verder bij tijdens het hele bemiddelingstraject en adviseert proactief. U zal uw advocaat op een andere manier leren kennen.
De advocaten zullen het bemiddelingsakkoord mee opstellen.

Wout Van Elslande: Bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, gevestigd te Kortrijk

- Bemiddelingsstappen

* Info verzamelen
* Ingenomen standpunten
* Effectieve belangen
* Verschillende opties
* Diverse oplossingen
* Gezamenlijk akkoord

Bemiddelingstraject
- added value, meerwaarde

Samen op zoek naar een oplossing, win-win, meerwaarde, added value. De bemiddelingsprocedure is vertrouwelijk en vrijwillig waarbij WeThink2Gether helpt, faciliteert, op een neutrale en onpartijdige wijze om tot een duurzame, creatieve, win-win oplossing te komen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de verschillende belangen en behoeftes van iedereen en die tot doel heeft de relatie in stand te houden, of in ieder geval niet te verslechteren, en als het nog even kan een meerwaarde te creŽren.
Wout Van Elslande: Bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, gevestigd te Kortrijk

- rechtszaak vermijden

U zit met een burgerlijk of handelsgeschil en wil een rechtszaak vermijden? U heeft geen behoefte aan aanslepende procedures, niet budgetteerbare kosten, slapeloze nachten, exponentieel groeiende frustraties,…..om niet te spreken van de onzekere uitspraak? Anderzijds loopt de communicatie met de andere partij stroef of zit ze vast? WeThink2Gether helpt op een professionele en positieve manier, volgens het Harvard model (met een West Vlaams sausje) de verschillende partijen terug aan tafel te brengen om tot een duurzame oplossing te komen waar alle partijen zich kunnen in vinden.
Wout Van Elslande: Bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, gevestigd te Kortrijk


WETHINK2GETHER
Deerlijksestraat 4 Bus 11
8500 Kortrijk - Belgie

Email: info@wethink2gether.com
Tel: +32-494/500.234